1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze strony www.militarni-krakow.pl

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Strona Internetowa jest własnością prywatną i stanowi tylko wartość poglądową.

5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

5.1. Komputer z dostępem do Internetu;

5.2 Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

5.3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

6. Odwiedzający zobowiązany jest do korzystania ze portalu w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

7. Oferta przedstawiona na  stronie militarni krakow.pl ma charakter tylko poglądowy, a wszystkie oferowany produkty zawierają orientacyjną ogulno rynkową cenę brutto. Prezentujemy tylko produkty na które nie potrzeba zezwoleń.

Oferowane produkty nie są istotnymi częściami broni w myśl ustawy z dnia 21 maja 1994 r. o broni i amunicji Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z pozn. zm.), nie sa tez innymi urządzeniami służącymi do niszczenia lub obezwładniania celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z pozn. zm).