I. Informacje ogólne.
    Właścicielem sklepu internetowego Militarni-Krakow.pl

   Adriana Zębala bibice krótka 3 32-087

   NIP - 9441982899

   REGON - 369600547

   KONTAKT - 503 433 166


    Dane ewidencji gospodarczej naszej firmy [znajdujące się również na oficjalniej stronie CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ] (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx)
    - posiada numer identyfikacji podatkowej NIP; 9441982899
    - posiada numer REGON; 369600547
    Adres do korespondencji; BIBICE KRÓTKA 3 KOD 32-087
    Korzystanie z sklepu Militarni-Krakow.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Militarni-Krakow.pl
    Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
    
    -  Sprzedaż towarów będących w  ofercie za pośrednictwem strony Militarni-Krakow.pl oraz telefonicznie 606 624 061
       
Ia.      UWAGA .... legalność
    
    -  Wszystkie dostępne  towary są zgodne z polskim prawem i nie podlegają ustawie o broni i amunicji ..Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549

    -  wiatrówki oraz pistolety posiadają gwintowane lufy oraz energie poniżej 17J -- NIE WYMAGAJĄ POZWOLENIA
     
    -  gazy do samoobrony  są na bazie pieprzu oraz substancji drażniących .. nie paraliżujące....

    -  część towaru sprzedawana jest tylko osobom pełnoletnim 18 lat .... wiatrówki pneumatyczne ....pirotechnika....gazy pieprzowe  itp .


 
    Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze niezgodnym z polskim prawem WSZYSTKIE TAKIE ZAJŚCIA BEDĄ ZGŁASZANE WŁAŚCIWYM ORGANĄ ....
    

II. Zasady zamawiania

    Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy Militarni-Krakow.pl jak również  telefonicznie pod numerem 606 624 061
    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia wysyłane są do 7 dni roboczych.
    zamówienia składane w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane są w pierszy dzień roboczy wypadający w poniedziałek nielicząc świąt
    Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail lub telefonu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

   

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 24 h nie będą realizowane.
    Militarni-Krakow.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień  których nie uda się potwierdzić i będą podejżane .
    

   

Cena podana przy  towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia I NIE PODLEGA NEGOCJACJI .
    Militarni-Krakow.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
   

Ceny towarów znajdujących się w sklepie Militarni-Krakow.pl podane są w polskiej walucie PLN i zawierają podatek VAT.
   

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Militarni-Krakow.pl- zgodnie z polskim prawem zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży.
   

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”
   

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@militarni-krakow.pl .firma Militarni-krakow.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".


            -  Za przetwarzanie DANYCH na naszych serwerach odpowiada hekko .pl
           
            -  Militarni-Krakow.pl zastrzegają prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia w zwiazku ze sprzedaża stacjonarną.

            -  Militarni-Krakow.pl zastrzegają prawo wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego np zmiana obowiązujących przepisuw .
           
            -  Militarni-Krakow.pl realizują zamuwienia tylko na terenie polski.

            -  Militarni-Krakow.pl zastrzegają prawo do odstąpienia od tranzakcji jeżeli klijent nie bedzie pełnoletni a zakupiony towar bedzie od lat 18 .
          
            

 


III. Wysyłka i zapłata

   

Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy podany w formularzu zamówień Militarni-Krakow.pl lub telefonicznie 503 433 166 za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innej uzgodnionej formy dostawy tylko na terenie polski .
   

Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Militarni-Krakow.pl a Kupującym.
   

Militarni-Krakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące po stronie firm kurierskich oraz poczty polskiej i innych podmiotów odpowiedzialnych za dostawe .
   

Koszt dostarczenia zamówionego towaru  naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw
    Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem) lub  przelewem elektronicznym. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. Militarni-Krakow.pl zastrzegają sobie prawo do możliwości ograniczania rodzaju płatności i sposobu dostawy.
   

Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy kurierskiej lub poczty .
    Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
   

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 3 miesięcy do 2 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji i obowiązuja wraz rachunkiem zakupu bedącym potwierdzeniem zakupu,

  Militarni-Krakow.pl zastrzegają prawo do  zamiany formy dostawy w przypadku zamówienia z dostawą do Paczkomatu w których zakupiony towar nie mieści się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty .

    UWAGA ???   --- Przy odbiorze towaru kupujący zobowiązany jest sprawdzić jego stan, działanie itp. W przypadku braku lub uszkodzeniu towaru należy spisać protokół szkody z firmą odpowiedzialną za dostarczenie przesyłki.


IV. Gwarancje

Długość gwarancji uzależniona jest od rodzaju produktu i producenta.

Gwarancja uznawana jest tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu i kartą gwarancyjną(jeśli producent ją przewiduje). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniej eksploatacji, braku konserwacji, przeróbek a także naturalnego zużycia się towaru podczas eksploatacji.

V. Zwrot towaru

    Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w Militarni-Krakow.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją.
    
    UWAGA --- W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt.

    WAŻNE! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

    Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.

V.a Reklamacje

   - militarni-kraków jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w   zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.-

   - Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@militarni-krakow.pl  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

   - militarni-kraków.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VI. Zdjęcia zamieszczone na stronie

 
    Zdjęcia umieszczone na naszych aukcjach są własnością Militarni-Krakow.pl. Rozpowszechnianie zdjęć bez zgody firmy będzie zgłaszane do odpowiednich instytucji.
 
    Kupując na naszych aukcjach proszę pamiętać że kolory towaru zwłaszcza odcienie mogą sie ruznić sie od  towaru i zawsze mogą państwo prosic o dodatkowe zdiecie towaru aby uniknać nieporozumien .


VII. Postanowienia końcowe
 

    Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
   

Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
    Sądowe rozstrzyganie sporów:
        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
    Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
    Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

         INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


  Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe..................................

 

dane firmy .............

..................

.....................
 

Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego niżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Ze zwrotem płatności firma EMBE wstrzymuje się  do czasu otrzymania rzeczy .

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Rzecz(y) należy zwrócić wysyłając na adres:


adres firmy
..............

...........

.............


Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY/zwrotu/reklamacji

adres do zwrotu:................................................

........................................................................

........................................................................NUMER ZAMÓWIENIA...........................DATA ZAMÓWIENIA.............................................. NUMER FAKTURY/PARAGONU:........................................................................................... IMIĘ INAZWISKO: ................................................................................................................. ADRES:................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ TELEFON:..................................................................EMAIL:.................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: nazwa Banku::................................................................................................ Numer Rachunku:................................................................................................
NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA BRUTTO PRZYCZYNA ZWROTU/OPIS WADY/ODSTĄPIENIA OD UMOWY ; ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

UWAGI KLIENTA:................................................................................................................... Oświadczam, ze znane są mi warunki zwrotu i reklamacji towaru określone w Regulaminie sklepu. …...................................
Data i czytelny podpis klienta

Oferowane produkty nie są istotnymi częściami broni w myśl ustawy z dnia 21 maja 1994 r. o broni i amunicji Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z pozn. zm.), nie sa tez innymi urządzeniami służącymi do niszczenia lub obezwładniania celów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 z pozn. zm).

cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator militarni-krakow.pl


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.